, - 01.11

5 AM Artists ze wsparciem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Informujemy, że 5AM Artists Sp. z o.o. / Automatik otrzymała na działalność koncertową wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
zobacz także